หาเพื่อนที่พาไต่แรงค์ขึ้น..#แรงค์คอนคิวเลอร์ พอมีใครพาขึ้นได้บ้างไหมคับ  ปัจจุบันแรงค์ผม #แรงค์คอมมานเดอร์