เงื่อนไขการร่วมสนุก KOG Club Point

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 2. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกา หรือ ของรางวัล เป็นอย่างอื่นได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. หากผู้โชคดี ไม่สามารถทำตาม กติกา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือว่าสละสิทธิ
 5. KOG Club Point จะหมดอายุทุกๆ วันที่ 31 ธ.ค. ของปี และเริ่มต้นสะสมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป
 6. การตัดสินของ กรรมการผู้ดูแล ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุดแล้ว

KOG Club Point คือ ?

 1. คะแนนที่เกิดจากการลงทะเบียนเพื่อสะสมการเข้าใช้บริการ (การดู การแสดงความคิดเห็น การกดชอบ การแชร์เนื้อหา) ผ่านทาง www.kingofgamersclub.com ภายใต้การดูแลของ บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 2. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใน www.kingofgamersclub.com โดยการ Log in ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อดำเนินการสะสม KOG Club Point

การสะสม KOG Club Point

ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ (การดู การแสดงความคิดเห็น การกดชอบ การแชร์เนื้อหา) ตามเงื่อนไขดังนี้

 • การดูวิดีโอหรืออ่านบทความ (View) อย่างน้อย 1 นาที จะได้รับ KOG Club Point 1 คะแนน
 • การกดชอบวิดีโอหรือบทความ (like) จะได้รับ KOG Club Point 3 คะแนน
 • การแสดงความคิดเห็น (Comment) จะได้รับ KOG Club Point 5 คะแนน
 • การแชร์วีดิโอหรือบทความ (Share) จะได้รับ KOG Club Point 10 คะแนน