กดเข้าลิ้งดีสขอดตรงใหนอะหรืว่าเขาจะมีมาให้บอกหน่อย