น่าจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศแรกของโลกเลยที่ให้การสนับสนุน Esports มากขนาดนี้ เมื่อทางรัฐบาลของเยอรมันได้ประกาศรับรองการทำวีซ่าให้กับนักกีฬา Esports โดยเฉพาะแยกออกมาต่างหากแล้ว

ทางรัฐบาลของประเทศเยอรมันได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าทางสถานกงศุลของว่าทางสถานกงศุลของประเทศเยอรมันสามารถออกวีซ่า E sports ผู้เข้ามาแข่งขันในประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับโค้ชและผู้เล่นในประเทศนอกเขต EU หรือโซนยุโรปทั้งหมด โดยจะเริ่มการพิจารณาในเดือนมีนาคมปี 2020 และจะไม่ต้องทำเรื่องผ่านเอเจนซี่และมีโอกาสที่จะเป็นประชาชนของประเทศเยอรมันได้อีกด้วย

โดยเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลเยอรมันกำหนดไว้มีดังต่อไปนี้

  • กระทรวงแรงงานของเยอรมันจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ทำงานหรือ Work Permitted ให้กับนักกีฬาสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในประเทศนอกเขต EU ทั้งหมด
  • นักกีฬาหรือโค้ชจะต้องมาอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และถูกจ้างโดยทีมหรือสังกัดที่ได้รับการรับรองในประเทศเยอรมัน และเข้าแข่งขันในลีคหรืองานแข่งระดับโลก
  • นักกีฬาหรือโค้ชจะต้องพำนักอยู่ในประเทศเยอรมันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 วัน

ซึ่งในเวลานี้ ประเทศเยอรมันเองก็มีการแข่งขัน Esports เกิดขึ้นหลายรายการ เช่น LoL European Championship หรือ PUBG Europe League ที่มีการแข่งขันกันอย่างยาวนาน และคาดว่าในอนาคตงานแข่งใหญ่อื่น ๆ น่าจะจัดขึ้นในเยอรมันมากกว่านี้อีกแน่นอน

https://esportsobserver.com/german-esports-visa-law/