นันทิพัฒน์ พงษ์สระพัง

(ไอคิว)  
KOG Club Points 330
ผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นติดเกมขอบตาดำเพื่อนก็ชอบล้อ