The Up Rank Challengers : ROV

การรับสมัคร

สมัครการแข่งขัน 22 - 26 กรกฎาคม 2565

เริ่มแข่งขัน 28 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้สมัครต้องอัพโหลดภาพแสดงหนักฐานการสมัครสมาชิก The Up Rank App โดย อัพโหลดภาพหน้า ข้อมูลบัญชีตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ตัวอย่างภาพหน้าข้อมูลบัญชี

 

การดาวโหลดและลงทะเบียน Application The Up Rank

App Store [iOS] https://apps.apple.com/th/app/the-up-rank/id1626981189

Google Play [Android] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theuprank

 

กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ https://forms.gle/1FrdBirHFLU7GAjo8

ทีมงานจะรวบรวมข้อมูลและประกาศสายการแข่งขันทางดิสคอร์ด

หลักจากสมัครแล้วติดตามข่าวสารการแข่งขันทาง https://discord.gg/KHGXk7nD9s

 

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. แข่งขันประเภททีมซึ่งประกอบด้วยผู้เล่น จำนวน 5 คน และผู้เล่นสำรองไม่เกิน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้จนกว่าจะจบการแข่งขัน ทีมงานอาจตัดสิทธิ์ทีมที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบถ้วน

2. ผู้เล่นต้องมีฮีโร่มากกว่า 18 ตัวจึงสามารถเข้าร่วม Tournament Mode ได้

3. การแข่งขันโดยใช้รูปแบบ 5v5

4. ชื่อทีมและโลโก้ทีมต้องสุภาพและได้รับการตรวจสอบจากทีมงานล่วงหน้า

5. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

6. ผู้เข้าแข่งขันต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการดำเนินการติดต่อและการจัดการแข่งขัน เช่น ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น

7. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นสามารถแก้ไขได้กอ่นการประการสายการแข่งขันเท่านั้น

รูปแบบการแข่งขัน

 

การแข่งขันรอบคัดเลือก

1. Normal Ban - ทุกรอบการแข่งขันรอบคัดเลือก

2. แข่งขันแบบ BO3 (Best of 3)

 

การแข่งขันรอบ Semi-Final และ Grand Final

1. Global Ban - รอบ Semi-Final และ Grand Final

2. แข่งขันแบบ BO5 (Best of 5)

 

ข้อห้าม

1. การโกง ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น การดัดแปลงตัวเกม โดยผู้เล่น, ทีม, หรือสมาชิกทีมอื่นใดถือเป็นข้อห้าม การใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมรูปแบบใดก็ตามเพื่อการโกง หรือโปรแกรมโกง หรือวิธีใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นการโกง

2. การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ หรือ Bug ในเกมเพื่อให้เกิดความได้เปรียบถือเป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่

3. หากมีผู้เข้าแข่งขันร่วมมือกัน หรือกระทำบางอย่างเพื่อล็อคผลการแข่งขัน (Teaming) ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกปรับตกรอบทันที

 

ปัญหาระหว่างการแข่งขัน

1. หากมีผู้เล่นมีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้ผู้เล่นที่เหลือหยุดเกมได้

2. สามารถหยุดเกมฝั่งละไม่เกิน 2 ครั้ง - ครั้งละไม่เกิน 5 นาที

3 หากมีการหยุดเกมเกิน 5 นาที อีกฝ่ายสามารถบันทึกหลักฐานว่ามีการหยุดเกมเกิน 5 นาที และสามารถกดเริ่มเกมต่อได้

4. หากมีหลักฐานว่ามีการจงใจหยุดเกมเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ ทีมงานอาจตัดสิทธิ์การแข่งขันทีมนั้นๆ

5. หากมีข้อขัดแย้งใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ทีมงานจะตัดสินจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้เป็นหลัก

6. การตัดสินจากทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การนัดหมายการแข่งขัน

1. เวลากลางสำหรับการแข่งขันคือเวลา 20.00 น. ของวันที่มีการแข่งขันแต่ละรอบ

2. ทีมที่รายชื่ออยู่ด้านบนของสายการแข่งขันหน้าที่นัดหมายการแข่งขันก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่มีการแข่งขันแต่ละรอบ

3. หากภายในเวลา 17.00 น. ทีม ทีมที่รายชื่ออยู่ด้านบนของสายการ ไม่ได้นัดหมาย ให้ทีมที่รายชื่ออยู่ด้านล่างของสายการทำการนัดหมายก่อนเวลา 19.00 น. หากตงเวลากันไม่ได้ให้ยึดเวลากลางในการแข่งขัน

4. ถ้าภายในเวลา 19.00 น. การแข่งขันคู่ใดที่ไม่มีการนัดหมายจะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 ทีม

5. ในเกมแรก ทีมที่รายชื่ออยู่ด้านบนของสายการแข่งขันจะอยู่ฝั่งสีน้ำเงิน และ ทีมที่รายชื่ออยู่ด้านล่างของสายการแข่งขันจะอยู่ฝั่งสีแดง

6. ให้ผู้แพ้ในแต่ละเกมเป็นผู้เลือกฝั่งในเกมต่อไป

7. หากทีมใดเข้าห้องช้ากว่านัดหมายเกิน 15 นาที ให้อีกฝั่งเก็บหลักฐานที่มีเวลาอ้างอิงเป็นหลักฐานแล้วแจ้งชนะบายได้

8. การนัดหมายให้ทำการนัดหมายผ่านช่องทางดิสคอร์ดกลางเท่านั้นการอ้างอิงการนัดหมายในช่องทางอื่นไม่ถือว่าเป้นหลักฐานการนัดหมาย

 

การส่งผลการแข่งขัน

1.ทีมผู้ชนะต้องแจ้งผลการแข่งขัน และส่งภาพผลการแข่งขันทุกเกม ก่อน 23.59 น. ของวันที่มีการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้ทันที โดยสามารถแจ้งผลการแข่งขันได้ทางดิสคอร์ดกลาง

2. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแพ้จากการแข่งขันทันที

 

หมายเหตุ

1. กฏกติกาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะมีการชี้แจงเหตุผลในภายหลัง

2. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องอ่านและทำความเข้าใจกับกติกาต่างๆอย่างชัดเจน โดยทีมงานจะยึดจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจนเป็นหลัก

3.การตัดสินจากทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด