ประกาศแล้ว ! สำหรับ 32 ทีม จาก Europe, China, Southeast Asia, North America, Latin America, South Korea, Japan, and Chinese Taipei ที่จะได้รับการเชิญให้เข้าแข่ง PUBG Global Invitation โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงกุมภาพันธ์ปี 2021 ซึ่งรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วมมีดังนี้ 

 

 

 

ในส่วนของช่องทางการถ่ายทอดสดในไทย จะประกาศอีกครั้งเร็วๆนี้ครับ