การแข่งขัน King Of Gamers Online Cup ตามวันที่ ที่ระบุดังนี้ตารางการแข่งขันทั้งหมด

 

รอบที่ 1 (กลุ่ม 1)  24 เมษายน 2563 (16ทีม)    

รอบที่ 2 (กลุ่ม 2)    25 เมษายน 2563 (16ทีม) 

รอบที่ 3 (กลุ่ม 3)    26 เมษายน 2563 (16ทีม)    

รอบที่ 4 (กลุ่ม 4)    27 เมษายน 2563 (16ทีม) 

รอบที่ 5 (กลุ่ม 5)    28 เมษายน 2563 (16ทีม)    

รอบที่ 6 (กลุ่ม 6)    29 เมษายน 2563 (16ทีม) 

รอบที่ 7 (กลุ่ม 7)    30 เมษายน 2563 (16ทีม)    

รอบที่ 8 (กลุ่ม 8)    4 พฤษภาคม 2563 (16ทีม)

 

ทั้ง 8 รอบ จะแข่งขันเวลา 19.00 น. ตัวแทนกลุ่มละ 2 ทีม ทั้งหมด  16 ทีมหลังจากได้ตัวแทนทั้งหมด 16 ทีม จะมีการทำการแข่งรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 หมายเหตุ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีการค้นหารายชื่อว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน ?

1. กด Ctrl + F (หรือ Command + F) 

2. จากนั้นใส่ “เลขที่ได้รับจากการสมัคร” หรือ “ชื่อในเกมที่ใช้สมัครแข่งขัน” แล้วกด Enter

3. ระบบจะดีดไปที่เลขหรือชื่อของคุณ จากนั้นดูให้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มไหน

 

 

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 8