วิธีการค้นหารายชื่อว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน ?

1. กด Ctrl + F (หรือ Command + F) 

2. จากนั้นใส่ “เลขที่ได้รับจากการสมัคร” หรือ “ชื่อในเกมที่ใช้สมัครแข่งขัน” แล้วกด Enter

3. ระบบจะดีดไปที่เลขหรือชื่อของคุณ จากนั้นดูให้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มไหน

 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3