วิธีการค้นหารายชื่อว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน ?

1. กด Ctrl + F (หรือ Command + F) 

2. จากนั้นใส่ “เลขที่ได้รับจากการสมัคร” หรือ “ชื่อในเกมที่ใช้สมัครแข่งขัน” แล้วกด Enter

3. ระบบจะดีดไปที่เลขหรือชื่อของคุณ จากนั้นดูให้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มไหน

 

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12

กลุ่มที่ 13

กลุ่มที่ 14

กลุ่มที่ 15

กลุ่มที่ 16

กลุ่มที่ 17

กลุ่มที่ 18

กลุ่มที่ 19

กลุ่มที่ 20

กลุ่มที่ 21

กลุ่มที่ 22

กลุ่มที่ 23

กลุ่มที่ 24

กลุ่มที่ 25

กลุ่มที่ 26

กลุ่มที่ 27

กลุ่มที่ 28

กลุ่มที่ 29

กลุ่มที่ 30

กลุ่มที่ 31

กลุ่มที่ 32

กลุ่มที่ 33

กลุ่มที่ 34

กลุ่มที่ 35

กลุ่มที่ 36

กลุ่มที่ 37

กลุ่มที่ 38

กลุ่มที่ 39

กลุ่มที่ 40

กลุ่มที่ 41

กลุ่มที่ 42

กลุ่มที่ 43

กลุ่มที่ 44

กลุ่มที่ 45

กลุ่มที่ 46

กลุ่มที่ 47

กลุ่มที่ 48

กลุ่มที่ 49

กลุ่มที่ 50

กลุ่มที่ 51

กลุ่มที่ 52

กลุ่มที่ 53

กลุ่มที่ 54

กลุ่มที่ 55

กลุ่มที่ 56

กลุ่มที่ 57

กลุ่มที่ 58

กลุ่มที่ 59

กลุ่มที่ 60

กลุ่มที่ 61

กลุ่มที่ 62

กลุ่มที่ 63

กลุ่มที่ 64

กลุ่มที่ 65

กลุ่มที่ 66

กลุ่มที่ 67

กลุ่มที่ 68