ปรัชญา พรมมาพงษ์

(เจมส์ซุย)  
KOG Club Points 20
หน้าติ๋มๆก็ทิ่มมึงได้นะ.

Favorite Games

Free Fire
RoV