ณัฐพงษ์ บรรทึก

(ทัด)  
KOG Club Points 33
ยิงก็คมล้มได้ไง