เป รม

(เปรม)  
KOG Club Points 50
วันเกิด พุธ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2548

Favorite Games

FIFA 19
Free Fire
RoV
Speed Drifters