เฟี้ยวเงาะ กระเพาะเเพะ

(โย)  
KOG Club Points 23
ชอบกิน สูง ขี้เล่น