จากที่เคยมีก็เริ่มหมด จากที่เคยสดก็เริ่มเซ็นต์

(ยุท)  
KOG Club Points 10

Favorite Games

RoV