วีรยุทธ. รักธรรม.

(นิค)  
KOG Club Points 251

Favorite Games

League of Legends
RoV
Speed Drifters