พิจิตร ทวีพรวรนาท

(Jit)  
KOG Club Points 170
89ม.1ต.โป่งน้ำร้อน จ.จีนทบุรี