ณรงค์ศักดิ์ บุญเลี้ยง

(แซม)  
KOG Club Points 58

Favorite Games

Grand Theft Auto V
Free Fire