มาดาม'โรสซี่ ร้าย'ยยตัวแม่

(โรส)  
KOG Club Points 29