เอกพล ขอทวงกลาง

(นัท)  
KOG Club Points 588
ชอบเร่นเกมฟีฟาย