อะฎีม​ ตนยะแหละ

(ดรีม)  
KOG Club Points 1187

Favorite Games

Free Fire
RoV
Speed Drifters